Zakládací listina Nadačního fondu pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě