Historie v příbězích

Moravské židovské muzeum MEHRIN představí dějiny židovské přítomnosti na Moravě, včetně tragických událostí holokaustu a následného ticha komunistické éry, a to zejména zpřístupněním autentických životních příběhů moravských židů veřejnosti s využitím technologií 21. století. Žádná z židovských či muzejních institucí v České republice takový přístup ve svých expozicích nepoužívá. Přístup k dané látce navíc často podporuje zažité stereotypy o židech a židovství. Za židy jsou v tichém souhlasu s nacistickými tezemi o rasovém židovství označování zejména výjimeční umělci a továrníci, zatímco chudí, neúspěšní a potřební Židé v zažitém narativu zpravidla nevystupují. Náš projekt si klade za cíl připomenout historii významných židovských sídel na Moravě i konkrétních židovských rodin v celé jejich bohatosti, tedy i s přesahy do sousedních zemí, zejména Slovenska a Rakouska. 

Součástí Moravského židovského muzea bude i Dokumentační centrum holokaustu na Moravě. Nová budova se zároveň stane živým veřejným prostorem v širším centru města s bohatě vybavenou knihovnou, multifunkčním sálem pro přednášky, projekce a výstavy či vzdělávacím centrem pro děti a mládež. Nebude chybět stylová kavárna. Mnohem více se můžete o projektu dozvědět v Knize Mehrin, která vyšla v roce 2023 u příležitosti otevření “prozatímního” muzea Malý Mehrin.

Nová budova

Memorandum, které podepsal Nadační fond Mehrin se Statutárním městem Brnem, poskytlo projektu exkluzivní pozemek na tzv. městském ringu vedle Fuchsova autobusového nádraží U Grandu. Začátkem února 2022 byla po ročních přípravách vyhlášena mezinárodní vyzvaná soutěž na návrh hlavní budovy muzea, kterou pro Nadační fond připravilo brněnské studio knesl kynčl architekti.

Soutěže se zúčastnila architektonická studia MVRDV (Nizozemí), Kengo Kuma & Associates (Japonsko), Cino Zucchi Architetti (Itálie) a Bjarne Ingels Group (Dánsko). Začátkem září pak devítičlenná porota v čele s Ing. arch. Josefem Pleskotem zvolila vítězem jednomyslně návrh japonského architekta Kengo Kumy. Ve společném stanovisku poroty se říká: „Všechny soutěžní návrhy přinesly řadu podnětů. Architektonická interpretace zadání se u všech čtyř návrhů zřetelně lišila. 

Spektrum interpretace bylo ohraničeno dvěma krajními polohami – dům jako monument (svébytná socha) a dům jako civilní, přátelské, otevřené médium. Model otevřeného domu kontaktně spojeného s veřejným okolním parterem byl po obsáhlé diskusi zvolen pro komplexní splnění zadání i pro město Brno jako vhodnější. Největší otevřenost, obsahová i formální, pak byla jednomyslně shledána u návrhu japonského architekta Kengo Kumy.“

Aktuality

Fioretta 28. dubna 2024 v kině Art Přestože byla slunná neděle, přišlo v pozdní odpoledne na promítání filmu Fioretta do kina Art …

Nepočítáme-li knihu Mehrin, která shrnuje, co se v rámci projektu za čtyři roky příprav odehrálo, můžeme směle označit za první titul, který byl v ediční řadě Mehrin vydán, knihu Davida Placzka nazvaný Paměti.

Nadační fond

Celý projekt je formálně zastřešován Nadačním fondem Mehrin, který vznikl 25. února 2020. Správní radu fondu tvoří ministr školství, senátor a bývalý rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., který je zároveň jejím předsedou, dále Martin Reiner, který je též ředitelem Nadačního fondu, bývalý předseda Ústavního soudu ČR, místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a senátor JUDr. Pavel Rychetský, dr. hc., primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, předseda Federace židovských obcí v ČR Ing. Petr Papoušek, a diplomat, bývalý velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA a Rusku PhDr. Petr Kolář. Revizorkou je právnička, mgr. Marta Hubková. Nadační fond fungoval od svého založení do 9.3.2023 pod názvem Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě. Zde najdete Zakládací listinu a tady Status nadačního fondu.

Mikuláš Bek

Martin Reiner

Markéta Vaňková

Pavel Rychetský

Petr Papoušek

Petr Kolář

Podporují nás

Od začátku projektu nás podpořila dlouhá řada významných osobností, čehož si velmi vážíme. Vybíráme některé z nich:

 
PETR FIALA

Projekt Dokumentačního centra holokaustu na Moravě je důležitá iniciativa. Budu se snažit pomoci, aby se to podařilo.

VĚRA JOUROVÁ

Chtěla bych vyjádřit osobně i za Evropskou unii silnou podporu Dokumentačnímu centru holokaustu na Moravě… Musíme hledat nové způsoby, jak předat lekci šoa mladým generacím, jak podporovat jejich odolnost vůči nenávistným ideologiím, kterým jsou denně vystavovány. Nové Dokumentační centrum bude hrát významnou roli při osvětě mladých lidí. Jako interaktivní a mnohovrstevnaté muzeum bude nejen mapovat bohatou a dlouhou historii židovských komunit na Moravě, ale bude též spoluvytvářet budoucnost moravské metropole.

LUBOMÍR ZAORÁLEK

Vznik Moravského židovského muzea a Dokumentačního centra holokaustu na Moravě považuji za důležitý počin, který je v souladu s kulturní politikou státu a přispěje k implementaci mezinárodních deklarací, jichž je Česká republika signatářem. Ministerstvo kultury vyjadřuje tomuto záměru podporu a má zájem podle možností spolupracovat na budoucím rozvoji projektu, ať již v rámci standardních dotačních programů, nebo prostřednictvím státních příspěvkových organizací. V případě užší kooperace je Ministerstvo kultury otevřeno jednání o bližší specifikaci či institucionalizaci spolupráce

Naši sponzoři

Partneři projektu

cs_CZCzech
Powered by TranslatePress

Newsletter

Budeme rádi, když se rozhodnete přihlásit k odběru. Prosím, vyplňte následující údaje, abyste se mohli přihlásit k odběru emailů. Poté obdržíte email s odkazem, přes který dokončíte registraci. Chceme se pouze ujistit, že toto je Váš email, a že se nikdo nepřihlašuje bez vašeho vědomí.