SOUTĚŽ SKONČILA A ZNÁME VÍTĚZE

Vyzvaná mezinárodní architektonická soutěž o novou budovu Moravského židovského muzea Mehrin byla zahájena v únoru tohoto roku po více než ročních přípravách.
Zúčastnila se tato studia:

Bjarke Ingels Group (Dánsko)
Cino Zucchi Architteti (Itálie)
Kengo Kuma & Associates (Japonsko)
MVRDV (Nizozemsko)

Soutěž připravilo a administrovalo architektonické studio knesl kynčl architekti, náklady na soutěž hradí Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě.

1.-2. září 2022 zasedala v hotelu International devítičlenná porota v čele s architektem Josefem Pleskotem, která vybrala jako vítěze jednomyslně návrh studia Kengo Kuma & Associates. Na druhém místě skončil návrh holandského studia MVRDV, na třetím místě se umístil návrh ateliéru Bjarke Ingels Group. Budova bude stát na místě dnešního parkoviště naproti Grand hotelu.

Hodnocení poroty
„Vzhledem k tomu, že základní parametry zadání naplnily všechny návrhy stejně a že architektonická kvalita každého z nich byla výrazná, shodla se porota na tom, že se sepíše jedno hodnocení pro všechny čtyři návrhy společně. Všechny soutěžní návrhy přinesly řadu podnětů. Architektonická interpretace zadání se u všech čtyř návrhů zřetelně lišila.
pektrum interpretace bylo ohraničeno dvěma krajními polohami – dům jako monument (svébytná socha) a dům jako civilní, přátelské, otevřené médium. Model otevřeného domu kontaktně spojeného s veřejným okolním parterem byl, po obsáhlé diskusi, zvolen pro komplexní splnění zadání i pro město Brno jako vhodnější. Model domu jako určitého symbolu – monumentu však byl spatřován jako odůvodněný.
ejvětší otevřenost, obsahová i formální, byla jednomyslně shledána u návrhu č. 3 (Kengo Kuma & Associates).
Pro eruptivní, emotivní, krystalický projev byl vysoce hodnocen návrh č. 4 (MVRDV). Byla nicméně diskutována míra využitelnosti a variability vnitřního prostoru.
Návrhy č. 1 (Cino Zucchi Architteti) a č. 2 (Bjarke Ingels Group) obsahovaly různou míru obou krajních poloh. Ani jeden aspekt však nedosáhl té kvality, která by se přiblížila návrhům č. 3 a č. 4.“

cs_CZCzech
Powered by TranslatePress

Newsletter

Budeme rádi, když se rozhodnete přihlásit k odběru. Prosím, vyplňte následující údaje, abyste se mohli přihlásit k odběru emailů. Poté obdržíte email s odkazem, přes který dokončíte registraci. Chceme se pouze ujistit, že toto je Váš email, a že se nikdo nepřihlašuje bez vašeho vědomí.