Zastupitelé města Brna schválili Memorandum o spolupráci na projektu

Publikováno

Dne 12. května 2020 se završila první, velice důležitá etapa projektu.

Po roce a třech měsících od okamžiku, kdy se v brněnském pivním baru Na stojáka poprvé bavil spisovatel Martin Reiner s historikem Michalem Konečným o „dokumentačním centru holokaustu“, schválili zastupitelé města Brna jednohlasně Memorandum o spolupráci na projektu uzavřené mezi primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou, jako představitelkou města, a Martinem Reinerem, ředitelem Nadačního fondu, který se bude o projekt starat.

To Memorandum je důležité ze dvou důvodů. Jednak jím město závazně přislíbilo poskytnutí pozemku, který je onou známou „podmínkou nutnou“ k tomu, aby vůbec něco vzniklo, jednak se tímto aktem zvýší i pro další strany, s nimiž bude nutné jednat, autorita Nadačního fondu.

S jednoznačně vyslovenou podporou města za zády bude krok pevnější a cíl dosažitelnější.