NADAČNÍ FOND ZMĚNIL NÁZEV

Publikováno

Je to jen formalita, ale poměrně důležitá.

Správní rada na svém zasedání 6. března rozhodla, že se i Nadační fond zbaví svého příliš komplikovaného názvu, který navíc tak docela neodpovídal našemu záměru a stanovenému cíli. Proto byl zaregistrován nový název: Nadační fond Mehrin.

Identifikační číslo Nadačního fondu zůstává stejné a zaručuje právní kontinuitu všech doposud uzavřených smluv či memorand.

Změněnou Zakládací listinu i Statut nadačního fondu už jsme umístili do odkazu Dokumenty tady na webu… a po novým název pokračujeme v práci.