Jak se bude muzeum jmenovat

Publikováno

Jedním z mužů, kteří dorazili na konferenci a s nímž nyní spolupracujeme, je Petr Brod, novinář známý z vysílání Svobodné Evropy a BBC.
A byl to on, kdo navrhl název našeho muzea, který se nám zalíbil a který jsme začali používat: Mehrin (מעהרין).
Co Mehrin znamená říká pro změnu Daniel Soukup z olomoucké katedry judaistiky:
Jde o historický název Moravy v hebrejštině, který vychází z německého Mähren. Občas se ve středověkých památkách užíval i název Medinat Mehrin (Země moravská – מדינת מעהרין). V raném novověku si hebrejští autoři někdy hráli s tímto slovem v liturgických textech a spojovali ho s hebrejským „mar“, což znamená hořký, poukazujíce tak na hořký úděl Židů na Moravě, zejména během švédského vpádu ve 40. letech 17. století.
MEHRIN je tedy Morava, jak ji odedávna označovali sami židé.
Aby byl název toho, co budujeme, srozumitelný i těm, kteří nevládnou hebrejštinou, trochu jsme ho rozšířili: Mehrin – Moravské židovské muzeum.
A přizpůsobili tomu také naše univerzální logo, za které ještě jednou děkujeme Vítu Rýznarovi.