NÁVŠTĚVA MINISTRA KULTURY

Publikováno

Prvního dubna navštívil naše „prozatímní“ muzeum ministr kultury ČR Martin Baxa. Výstavou Nositelé paměti ho provedl osobně její autor Martin Šmok. Ministr přišel i se svou ženou a zdržel se u nás přes hodinu, takže jsme měli dost času probrat i řadu otázek týkajících se budoucnosti celého projektu a jeho podpory ze strany ministerstva, potažmo vlády. Přestože ekonomická situace země […]

KNIHA MEHRIN

Publikováno

Od počátku projektu jsme vydali několik brožur, které upozorňovaly na to, co nového se v projektu událo. K tomu jsme se chystali i v létě 2022, když nám došlo, že projekt postupně nabral takové tempo, že obvyklých 16 stránek nebude stačit. A tak jsme v dosti luxusně vypravené publikaci na sto třiceti stranách podrobně zmapovali všechno, co se v projektu za čtyři […]

MALÝ MEHRIN

Publikováno

Projekt zbudování Moravského židovského muzea v podobě, jakou jsme si před čtyřmi roky vysnili, zdárně pokračuje. Máme skvělý návrh nové budovy od japonského architekta Kengo Kumy, ale nechceme čekat, než se nový dům postaví a přivítá první návštěvníky. Proto jsme 28.2. otevřeli „prozatímní“ muzeum Malý Mehrin na Vídeňské 14. Slavnostního zahájení se zúčastnila brněnská primátorka Markéta Vaňková, ale […]

NADAČNÍ FOND ZMĚNIL NÁZEV

Publikováno

Je to jen formalita, ale poměrně důležitá. Správní rada na svém zasedání 6. března rozhodla, že se i Nadační fond zbaví svého příliš komplikovaného názvu, který navíc tak docela neodpovídal našemu záměru a stanovenému cíli. Proto byl zaregistrován nový název: Nadační fond Mehrin. Identifikační číslo Nadačního fondu zůstává stejné a zaručuje právní kontinuitu všech doposud uzavřených smluv či memorand. […]