Architektonická soutěž začala!

Publikováno

Soutěž začala 1. února 2022 a vítězný návrh by měl být znám na začátku září letošního roku. V čele devítičlenné poroty stojí legenda české architektury Ing. arch. Josef Pleskot. […]

Knihovna Petra a Ley Brodových

Publikováno

S ředitelem Moravské zemské knihovny, profesorem Tomášem Kubíčkem jsme podepsali Memorandum o spolupráci, podle kterého by měla v prostorách Mehrinu vzniknout pobočka Moravské zemské knihovny se zaměřením na judaika, hebraika, židovské autory a další tematicky příbuznou literaturu. […]

Jak se bude muzeum jmenovat

Publikováno

Jedním z mužů, kteří dorazili na konferenci a s nímž nyní spolupracujeme, je Petr Brod, novinář známý z vysílání Svobodné Evropy a BBC.
A byl to on, kdo navrhl název našeho muzea, který se nám zalíbil a který jsme začali používat: Mehrin (מעהרין). […]